بایگانی برچسب ها: منابع تولید آب

کیفیت آب شرب، با پیشرفته ترین دستگاهها کنترل میشود

آزمایش میکروبی آب ، کیفیت آب شرب استاندارد

با توجه به اهمیت کیفیت آب آشامیدنی ، دفتر کنترل کیفیت و آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفا استان کرمان ،کار نظارت بر عوامل موثر بر کیفیت آب در شبکه توزیع و منابع تولید آب را با استفاده از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی برعهده دارد. کیفیت آب شرب ، با پیشرفته ترین دستگاهها و برابر با استاندارد جهانی کنترل میشود مجتبی ابراهیم نژاد …

ادامه مطلب »