خروج ایران از بحران آب با بسته ده‌گانه محقق برجسته سال ۲۰۱۶

استاد ایرانی مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن و برنده جایزه دانشمند برجسته جوان علوم زمین در سال ۲۰۱۶ با ارجاع به تحقیقات خود در زمینه بحران آب ایران بسته ای با ۱۰ محور اساسی برای حل این بحران پیشنهاد کرد.

شهر وین در هفته گذشته شاهد بزرگترین گردهمایی علوم زمین در اروپا بود. در این نشست سالانه یک هفته ای که بیش از ۱۵ هزار محقق علوم زمین از سراسر در آن شرکت داشتند، هشت جایزه و مدال به برجسته ترین متخصصان علوم زمین اهدا شد که از این میان چهار جایزه سهم چهار دانشمند برجسته جوان علوم زمین بود.

دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن اولین ایرانی ای است که موفق شد یکی از جوایز معتبر علوم زمین اتحادیه علوم زمین اروپا را به سبب “سهم بنیادی اش در تلفیق نظریه بازی ها و روش های تصمیم گیری در مدل های مدیریت منابع آب” دریافت کند.
راهکارهای وی را برای حل ریشه ای بحران آب در ایران جویا شد.

او با تاکید بر اینکه مشکلی که طی چند دهه شکل گرفته را نمی توان یک شبه و با یک نسخه ساده حل کرد، با ارجاع به تحقیقات خود بر بحران آب ایران بسته ای با ۱۰ محور اساسی برای حل بحران آب ایران پیشنهاد کرد که شامل بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت و سرمایه گذاری جدی در بخش صنعت با لحاظ محدودیت های آبی و اثرات زیست محیطی منطقه ای و فرا منطقه ای، مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات بیشتر و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه کردن، صنعتی کردن و اقتصادی کردن این بخش، بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه ای و بهره وری اقتصادی، افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در بلند مدت همراه با اعطای مشوق های اقتصادی برای جلوگیری از صدمات اقتصادی و معیشتی بر کشاورزان در کوتاه مدت، ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه و افزایش مشارکت کشاورزان و ظرفیتهای جمعی در مدیریت آب و کشاورزی، ایجاد بازار آب و کنترل حقابه ها، ایجاد حساب پس انداز آب برای محیط زیست برای حفظ و احیای اکوسیستم ها از طریق خریداری آب از مزارع کم بازده، تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشگیرانه (فعال)، اصلاح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان محیط زیست و آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه است.

مشاهده بیشتر

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *