تصفیه ی آب های سطحی با سیستم های تصفیه آب

آبهای سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده ها نسبت به آبهای زیر زمینی هستند و به همین دلیل فرآیند تصفیه ی آب های سطحی ممکن است برای این قبیل آبها پیچیده تر باشند. بیشتر آبهای سطحی دارای کدورتی  بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می باشند.

بیشتر بخوانید: شاخص های استاندارد تعیین کیفیت آب آشامیدنی

هر چند جریانهای آبی که با سرعت زیاد در حرکتند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند. اما بیشتر جامدات در اندازه کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرایندهای تصفیه مورد نیاز است.

سیستم تصفیه ی آب های سطحی

دستگاه های تصفیه که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: آشغالگیر ، تصفیه شیمیایی مقدماتی ، ته نشینی مقدماتی ، هوادهی ، انعقاد و لخته سازی ، سختی گیری ، فیلتراسیون ،  جذب سطحی ، فلوئورزنی ، فلوئورزدایی ، تثبیت ، گندزدایی

منبع : فروشگاه دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب

تصفیه ی آب های سطحی با دستگاه تصفیه آب
تصفیه ی آب های سطحی با دستگاه تصفیه آب

Surface waters often have a greater variety of pollutants to the groundwater and
That’s why the filtration process may be more complicated for such waters. Most surface water turbidity exceeded drinking water standards are set.
However, fast moving streams that may contain larger material to be suspended., But more solid in colloidal size and to separate them from treatment processes are required.

Surface water treatment system

Treatment systems that are typically used include:

Chemical treatment of primary , Preliminary sedimentation , Foam , coagulation , flocculation , softening , Filtration , Adsorption , Consolidated , Disinfection

Surface water treatment system
Surface water treatment system

Treatment systems for surface water are used

Branch Water Purifier groundwater, surface water, stabilization, adsorption, streams, softening, filtration, disinfection

مشاهده بیشتر

مراحل نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

راهنمای نصب دستگاه تصفیه آب

توصیه می شود برای نصب دستگاه و تجهیزات تصفیه آب از یک تکنسین کمک بگیرید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *