تامین آب شرب تهران از طریق چاه ها

تامین آب شرب تهران از طریق چاه ها احتمال ابتلا به سرطان را برای مصرف کنندگان درپی خواهد داشت. معاون سازمان محیط زیست ضمن اشاره به کم شدن نزولات جوی در سال جاری ، هشدار داد: اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی نکنند وزارت نیرو برای جبران کمبودها ناچار است از آب چاه برای مصارف شرب استفاده کند که به دلیل بالا بودن مقدار عناصری مانند نیترات و کادمیوم در منابع زیرزمینی ، احتمال ابتلا به سرطان برای شهروندان به وجود می آید.

خطرات تامین آب شرب از طریق چاه ها

متصدی در گفتگو با خبرگزاری مهر به آلودگی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و تامین آب از طریق چاه ها را باعث وارد شدن آلودگی به سیستم آب شرب تهران دانست و تصریح کرد: می توان با صرفه جویی ، معضل کمبود آب را تا حد زیادی برطرف کرد.

متصدی ضمن تاکید بر استراتژی صرفه جویی بعنوان بهترین راهکار مقابله با این بحران تاکید کرد: آب چاه سلامت مردم را به خطر می اندازد.

تامین آب شرب تهران از طریق چاه ها
تامین آب شرب تهران از طریق چاه ها

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کیفیت میکروبی و کیفیت شیمیایی را دو معضل در مواجهه با آب چاه دانست و تصریح کرد:
کیفیت میکروبی را می توان با استفاده از روش هایی مانند کلرزنی و افزودن ازن به آب به استاندارد رساند اما در مورد کیفیت شیمیایی کار به این سادگی نیست.

وی افزود: کیفیت شیمایی آب چاه بسته به نوع محلی که استفاده می شود تغییر می کند و از آنجایی که در بسیاری از سفره های آب زیرزمینی آلودگی به نیترات و کادمیوم داریم ممکن است این مواد با غلظت بالا وارد سیستم تصفیه آب شوند و چنانچه غلظت آنها بالا باشد موجب سرطانزایی در افرادی که این آب را مصرف می کنند می شود.

متصدی از وجود آزمایشگاه های کیفی بسیار خوب در وزارت نیرو خبر داد و تاکید کرد اگر مردم آب کمتری مصرف کنند ، مسئولین مجبور نمی شوند هزینه های بسیار زیادی برای تامین آب بپردازند و سلامت مردم نیز به خطر نمی افتد.

این درحالی است که اخیرا رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز ضمن انتقاد از روش پیشنهادی ” استفاده از چاه های عمیق برای تامین آب آشامیدنی تهران به دلیل کمبود آب در تابستان ” گفته است: این موضوع کیفیت آب را به شدت تنزل داده و تحت الشعاع قرار می دهد.

Tehran’s drinking water supply via wells cancer risk to consumers will be sought. Said doctor in charge of the Department of Environment deputy pointed to the lack of rainfall this year, warned:
If people do not save water in the ministry for compensation must use well water for drinking
Due to the high amount of elements such as nitrate and cadmium in mineral resources, there is a cancer risk to civilians.

Risks through the drinking water supply wells

Officer in an interview with Mehr News Agency said the pollution of groundwater resources and water supply via wells causing contamination of drinking water systems Tehran, he said, can be saving, water shortages largely solved

Curator emphasized saving strategy as the best way to deal with the crisis emphasized Water well endanger people’s health.

Deputy microbial quality of the human environment, environmental organizations and chemical quality of water in the face of the problem, he said:
Microbial quality can be achieved using standard methods such as chlorination and adding ozone to the water chemical quality of the work completed but not that simple.

He added that the chemical quality of water used will vary depending on location and because a lot of underground aquifers and cadmium nitrate contamination that may enter the food with a high concentration of water treatment systems, and if the concentration They lead up cancer in people who consume the water.

Curator of the Department of Energy’s laboratories are very good quality and stressed that if people use less water, officials do not have to cost a lot more for their water supply and public health at risk does not arise.

However, recently the head of the Tehran city council’s health committee also criticized the proposed “use of deep wells for water supply Tehran due to water shortage in the summer”, said the issue of water quality degraded quickly and overshadowed puts.

مشاهده بیشتر

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس

Vortex Flowmeter فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *