بایگانی برچسب ها: Alkaline Ionized water

آب یونیزه قلیایی Ionized water

آب یونیزه قلیایی Ionized water

کاربردهای آب یونیزه قلیاییIonized water در آب آشامیدنی روزانه؛  به دلیل خاصیت بالای جذب سریع، استفاده از این آب موجب دفع یا کاهش کلسترول و چربی، قند خون، اسید اوریک، سموم و مواد دفعی می گردد. کاربردهای آب یونیزه قلیایی چیست؟ آب آشامیدنی بعد از کارهای سنگین بدنی و ورزش؛ باعث جایگزینی آبی موثر در بدن و کاهش خستگی می …

ادامه مطلب »