بایگانی برچسب ها: کاربرد ممبران الکترو دیانیزاسیون (EDI) برای تصفیه آب

ممبران الکترو دیانیزاسیون (EDI) برای تصفیه آب

ممبران الکترو دیانیزاسیون (EDI) برای تصفیه آب

مزیت های دستگاه EDI •    اگر دستگاه EDI پس از دستگاه RO قرار بگیرد، بطور مؤثری جایگزین سیستم های بدون یون کننده ای می شود که با استفاده از مواد شیمیایی احیا می شوند و اقدامات مرتبط با مواد شیمیایی و عملیات احیا و همچنین زحمت ناشی از اجرای آنها حذف می گردد. •    غشاها و جریان الکتریسته جایگزینی برای …

ادامه مطلب »