بایگانی برچسب ها: نانو فیلتراسیون

روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

در این مطلب به بررسی روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی می پردازیم. در حالت کلی می توان روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی را به چند بخش کلی تقسیم بندی نمود که در ادامه به آنها اشاره می شود. روشهای حذف آرسنیک مبتنی بر ته نشینی روشهای حذف آرسنیک مبتنی بر جذب سطحی روشهای حذف آرسنیک  مبتنی بر تبادل یونی …

ادامه مطلب »