بایگانی برچسب ها: منابع آبی زیرزمینی

رابطه جانمایی سیستم فاضلاب با آب تصفیه شده

همانطوریکه در شکل زیر نشان داده شده است، خطر آلوده شدن آبهای زیرزمینی در چاه های عمیق به مراتب کمتر از دیگر چاه ها می باشد. سیستم های فاضلاب محلی می توانند بگونه ای طراحی شوند که از وقوع آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگیری بعمل آید. در این رابطه دستورالعمل های مفصلی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان …

ادامه مطلب »