بایگانی برچسب ها: مرحله واکنش SBR

مراحل سیکلهای پنجگانه SBR تصفیه فاضلاب

مراحل سیکلهای پنجگانه SBR تصفیه فاضلاب

مرحله پر کردن در این مرحله فاضلاب تصفیه نشده وارد تانک می شود. باتوجه به واکنش های مورد نظردراین مرحله ممکن است در تمام مدت این مرحله یا بخشی از آن هوادهی صورت گیرد. ویا حتی در تمام مدت این مرحله هوادهی قطع باشد. برای هوادهی می توان از انواع هواده ها استفاده کرد. عمل اختلاط نیز در مرحله پرکردن …

ادامه مطلب »