بایگانی برچسب ها: ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب

ساخت تصفیه خانه و توسعه شبکه فاضلاب کشور توسط انگلیسی ها

روش تصفیه نیترات آب آشامیدنی فاضلاب

وزیرنیرو ایران درمیزگردی با شرکتهای فعال آب و فاضلاب انگلیس با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشورمان، از آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری از سوی شرکت های انگلیسی در این بخش خبر داد. به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان که در لندن به سر می برد در جریان میزگرد وزارت نیرو با شرکتهای فعال …

ادامه مطلب »