بایگانی برچسب ها: دستگاهای تصفیه آب نیمه صنعتی

تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن مارک watertek

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن watertek

این دستگاه تصفیه آب پایه دار نیمه صنعتی ۴۰۰گالن watertek می باشد سه فیلتر مرحله اول PP،UDF،CTO وفیلتر چهارم وپنجم وششم وهقتم ممبرین ۱۰۰گالن  مارک filmtec آمریکا می باشد و فیلتر آخر کربن خطی نام دارد. پوسته ها وفیلترها ۲۰اینچ اسلیم است ودارای ۴عدد ممبرین ۱۰۰گالن filmtec  می باشد و قابلیت آبدهی آن تقریبا ۱۲۰۰لیتر در شبانه روز است. دستگاه …

ادامه مطلب »

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن CELINA

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن CELINA

تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن CELINA دارای ۵مرحله می باشد سه فیلتر مرحله اول PP،UDF،CTO وفیلترمرحله چهارم ممبرین ۴۰۰گالن و فیلتر مرحله پنچم فیلتر کربن خطی میباشد. این دستگاه کیسی میباشد و پوسته ها وفیلترها ۱۰اینچ هستندودارای یک ممبرین ۴۰۰گالنی می باشد وقابلیت آبدهی آن تقریبا ۱۲۰۰لیتر در شبانه روز است. دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰گالن مارک  watertek مدل …

ادامه مطلب »

نیمه صنعتی ۵۰۰گالن مارک watersafe

دستگاه تصفیه آبنیمه صنعتی 500 گالن مارک watersafe

این دستگاه پایه دار نیمه صنعتی ۵۰۰گالن مارک watersafe و دارای سه فیلتر مرحله اول PP،UDF،CTO وفیلتر چهارم وپنجم وششم وهفتم وهشتم ممبرین ۱۰۰گالن  مارکfilmtecآمریکا می باشد و فیلتر آخر کربن خطی نام دارد. پوسته ها وفیلترها ۲۰اینچ اسلیم است ودارای ۵عدد ممبرین ۱۰۰گالن filmtec  می باشدوقابلیت آبدهی آن تقریبا ۱۵۰۰لیتر در شبانه روز است. دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی …

ادامه مطلب »