بایگانی برچسب ها: بوزدایی

اکسیژن فعال یا ازن چگونه بو زدایی می کند؟

اکسیژن فعال یا ازن بو زدایی از محیط

اکسیژن فعال گازی تقریباً بی رنگ با بوی ترش و قدرت اکسید کنندگی بالا است و سریعاً آلاینده های محیط را اکسید می نماید و نتیجه این اکسیداسیون تنها اکسید مواد و اکسیژن می باشد. اکسیژن فعال پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آنرا انبار یا حمل نمود. این امر باعث می گردد که تولید آن همواره در محل …

ادامه مطلب »