مراحل سیکلهای پنجگانه SBR تصفیه فاضلاب

مرحله پر کردن

در این مرحله فاضلاب تصفیه نشده وارد تانک می شود. باتوجه به واکنش های مورد نظردراین مرحله ممکن است در تمام مدت این مرحله یا بخشی از آن هوادهی صورت گیرد. ویا حتی در تمام مدت این مرحله هوادهی قطع باشد. برای هوادهی می توان از انواع هواده ها استفاده کرد. عمل اختلاط نیز در مرحله پرکردن می تواند در تمام مدت یا بخشی از آن وجود  داشته باشد.

عمل اختلاط در هنگام هوادهی ممکن است تنها  توسط هواده تامین شود.در صورت قطع بودن هوادهی عمل اختلاط توسط همزن مکانیکی صورت می گیرد. در مرحله پرکردن ممکن است بخشی از مواد جذب و یا تصفیه شوند.هرچه زمان پرکردنطولانی تر باشد شرایط کلی راکتور SBR بیشتر شبیه راکتور اختلاط کامل است وهرچه زمان پرکردن کواته باشد SBR از راکتور نهرگونه تبعیت می کند.

مراحل سیکلهای پنجگانه SBR تصفیه فاضلاب
مراحل سیکلهای پنجگانه SBR تصفیه فاضلاب

مرحله واکنش

دراین مرحله هیچ جریانی وارد تانک نمی شود وفرایندهای تصفیه یا هوادهی یا اختلاط تنها کامل می شود. طول مرحله واکنش با توجه به درجه تصفیه مورد نظر می تواند تعیین شود.

مرحله ته نشینی

در این مرحله هوادهی و اختلاط خاموش می شود وبه میکروارگانیسم ها اجازه ته نشینی و ترک آب صاف شده بالایی داده می شود.مدت زمان ته نشینی با توجه به پیش بینی خصوصیات ته نشینی لجن وsvi تعیین می شود.

مرحله تخلیه

بعد از ته نشین شدن موادجامد،پساب تصفیه شده باید تخلیه شودوبا توجه به مدت زمان تخلیه قطر لوله های خروجی تعیین می شود.

مرحله سکون

بعد از تخلیه پساب تصفیه شده ،سیستم به حالت سکون باقی می ماند.این مرحله بیشتر در سیستم های چندتانکه در نظرگرفته می شود.به این ترتیب که در این مرحله تجهیزات هوادهی و اختلاط برای فعالیت در مرحله بعدی یعنی مرحله پرکردن آماده می شود.

محاسبه روش SBR

۱-قابل انعطاف بودن فرایندهای تصفیه

۲-عدم نیاز به حوض ته نشینی

۳-عدم نیاز به سیستم لجن برگشتی

۴-حجم کمتر راکتوردرمقایسه با سیستم اختلاط کامل

۵-راندمان بالای حذف مواد آلی وموادموجوددر فاضلاب های صنعتی

۶-خصوصیات ته نشینی لجن در این سیستم بسیار مطلوب است،که علل آن عبارتنداز:

الف)عدم حجیم شدن بیولوژیکی لجن

ب)وجود شرایط کاملا آرام برای ته نشینی

کاربرد روش SBR برای تصفیه فاضلاب های صنعتی

این روش برای تصفیه فاضلاب کارگاههای کوچک و مناطق کم جمعیت یا برای مناطقی که دارای جریان فاضلاب سیکلی هستند بسیار مناسب وکم هزینه است وتا کنون برای تصفیه فاضلاب های صنعتی مانند صنایع لبنی ،پتروشیمی،صنایع غذایی،نساجی وسایر صنایع با موفقیت زیاد بکار رفته است.

-فرایند UASB

سیستم UASB با بستر  لجن بی هوازی با جریان روبه بالا برای اولین بار در سال۱۹۷۱ در دانشکده کشاورزی واخنینگن هلند ساخته شد ولتینگا درسال۱۹۸۰آن را معرفی کرد

در اولین راکتور در مقیاس آزمایشگاهی که در حال تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قنددر میزان بارگذاری حجمی.DAY 10 KGCOD/M3 بوده،ته نشینی خوبی از لجن فلوکوله تقریبا برابر    kg vss/m315 بدست آمده است.در طی آزمایشاتی که با مقیاس بزرگتر درکارخانه قند درسال ۱۹۷۴-۱۹۷۶انجام شده،به طور غیرمنتظره لجن گرانوله با ته نشینی بالایی بدست آمده است.

تعداد کل راکتورهای مقیاس کامل UASB تا سال ۱۹۹۲،حداقل ۳۰۰راکتور بوده است،این فرایند برای تصفیه  بسیاری از فاضلاب  های صنعتی از قبیل الکل سازی ،کارخانه قند،کشتارگاهها،لبنیات سازی،کاغذسازی،داروسازی،تهیه نشاسته،شیرابه های محل دفع زباله ودیگر صنایع بکاررفته است.

کاربرد روش SBR برای تصفیه فاضلاب های صنعتی
کاربرد روش SBR برای تصفیه فاضلاب های صنعتی

شرح فرآیند

در فرایند UASB هیچ ماده ای به عنوان بستر نگهدارنده بکارنمی رود،در عوض بستر لجن بی هوازی به طور کامل،خود به عنوان یک سیستم رشد معلق عمل می کند.راکتور در ابتدابا لجن هاضم بی هوازی یا سایر لجن ها باور شده  و سپس به روش جریان روبه بالا تغذیه می شود. بعد از گذشت چندماه از زمان راه اندازی ،یک بستر لجن بسیار متراکم در کف راکتور بدست می آید.

بستر لجن از ذرات بسیار متراکم وگرانوله با سرعت های ته نشینی بالا درنزدیک کف با ذرات سبکتر با انتشار بیشتر در قسمت بالاتر تشکیل شده است.حذف CODدر سرتاسر ناحیه واکنش بستر رخ می دهدوسیستم توسط جریان هیدرولیک روبه بالا وبالا امدن حباب های گاز مخلوط می شود.

در این فرایند ،فاضلاب از کف  رادکتور وارد می شود و از بین بستر مرکب از گرانول ها یا ذرات تشکیل شده بیولوژیکی،به سمت بالا جریان می یابد،عمده تصفیه دراثر تماس با گرانول ها انجام می شود. گاز تولید شده تحت شرایط بی هوازی باعث تلاطم داخلی می شود که به تشکیل و حفظ گرانول های بیولوژیکی کمک می کند.مقداری از گاز تولید شده در داخل بستر لجن به گرانول های بیولوژیکی می چسبد.

مشاهده بیشتر

آنتراسيت تصفیه آب عمران سازان مهاب

تفاوت کربن اکتیو و آنتراسیت در تصفیه آب فاضلاب

کربن اکتیو ( کربن فعال _ زغال فعال _ Activated Carbon _ Carbon Active) – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *